Загрузка...

Ստուգեք ձեր տեքստ գրելու հմտությունները


Ողջույն սիրելի այցելու։ Այսօր ձեզ եմ ներկայացնելու մի կայք որի միջոցով կարող եք փորձել ձեր ուժերը, թե ինչ արագությամբ և ճշգրտությամբ ենք տիրապետում տեքստ գրելուն։ Մինչ թեմային անցնելը ցանկանում ենք տեղեկացնել որ մեր կայքին կարող եք  հետևել Facebook և Instagram կայքերում։

  
Այսօր ձեզ ենք ներկայացնում  մի կայք որի օգնությամբ կարող եք ստուգել ձեր տեքստեր գրելու հմտությունները: Կայքը աշխատում է մի քանի լեզվով: Ձեզ տրվում է մեկ րոպե ժամանակ, որի  ընթացքում պետք է գրեք տեքստը որքան հնարավոր է քիչ սխալներով ( ցանկալի է անսխալ ):

Իսկ հիմա ընտրեք այն լեզուն,որով ցանկանում եք փորձել ինքներտ ձեզ:շՌուսական բլոգ

Загрузка...
загрузка...
Загрузка...

Այլ նյութեր

Նախորդ նյութ
« Prev Post
Հաջորդ նյութ
Next Post »
Загрузка...
загрузка...
Загрузка...